Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА


МЕТОДИСТ
Безценна Тетяна Михайлівна
Тел. 0562-32-08-97

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні професій промисловості.

Координує роботу навчальних центрів при установах виконання покарань.

Координує роботу ПТНЗ зі службою зайнятості.

Здійснює контроль за організаційно-методичною роботою зі створення та координації діяльності навчально-практичних центрів нових технологій при ПТНЗ області.

Надає методичну допомогу з питань атестації, ліцензування робітничих професій в ПТНЗ


МЕТОДИСТ
Вакансія
Тел. 0562-32-08-97

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні професій, пов’язаних з інформаційними технологіями.

Здійснює організаційно-методичне забезпечення професій автотранспортних засобів в усіх ПТНЗ області.


МЕТОДИСТ
Жерновков Олександр Миколайович
Тел. 0562-32-08-97

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні безпеки життєдіяльності закладів освіти області.

Здійснює ведення аналітичних, статистичних матеріалів з БЖД та готує звіти із закріплених питань до Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні цивільного захисту, роботи закладів в особливий період.


МЕТОДИСТ
Вакансія

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні професій будівництва.

Координує роботу ПТНЗ І рівня атестації.

Координує діяльність навчально-практичних центрів будівельних технологій при ПТНЗ області.

Надає методичну допомогу з питань атестації, ліцензування робітничих професій в ПТНЗ


МЕТОДИСТ
Олійник Любов Олексіївна
Тел. 0562-32-08-97

Здійснює організаційно-методична роботу з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ області.

Координує діяльність із забезпечення ПТНЗ області підручниками та літературою, контролює вивіз підручників.

Надає допомогу з організаційно-методичного забезпечення бібліотек та інформаційних центрів ПТНЗ області.

Здійснює організаційні заходи щодо створення та проведення занять Шкіл резерву керівних та педагогічних кадрів ПТНЗ, аналізує їх роботу

Планує заходи з організації стажування керівних кадрів ПТНЗ.


МЕТОДИСТ
Федоренко Сергій Леонідович
Тел. 0562-31-25-82

Здійснює організаційно-методичну роботу із запровадження в навчально-виробничий процес ПТНЗ області нових законодавчих та нормативно-правових документів.

Здійснює організаційну роботу з встановлення стосунків (зв’язків) професійно-технічної освіти області з професійними організаціями (об’єднаннями) роботодавців.

Надає методичну допомогу керівникам професійно-технічних навчальних закладів області у налагодженні стосунків з замовниками кадрів, громадськими організаціями, соціальними партнерами.


МЕТОДИСТ
Гурська Олена Володимирівна
Тел. 0562-32-08-97

Відповідає за організацію раціоналізаторської роботи, технічної творчості серед працівників та учнів (слухачів) ПТНЗ.

Забезпечує організаційну роботу з атестації працівників НМЦ ПТО


МЕТОДИСТ
Дарминова Інна Іванівна
Тел. 0562-32-08-97

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні професій сфери послуг, торгівлі, харчування.

Надає методичну допомогу з питань атестації, ліцензування робітничих професій в ПТНЗ


МЕТОДИСТ
Ващенко Алла Павлівна
Тел. 0562-32-08-97

Забезпечує організаційно-методичний супровід виставкової роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти області та пропаганду робітничих професій.

Забезпечує методичний супровід та координацію дослідницько-експериментальної роботи в ПТНЗ області.


МЕТОДИСТ
Степанов Ігор Вадимович
Тел. 0562-32-08-97

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах сільськогосподарського профілю.

Надає методичну допомогу з питань атестації, ліцензування робітничих професій в ПТНЗ.


Реєстрація для ВПО

НА ЗАХИСТІ ДЕРЖАВИ

Національні цифрові ресурси

Роботодавцям

Навчально-методичні комплекти

Освітні програми

ОП часткових кваліфікацій

Вхідний контроль

• ЗАПИТУЙТЕ-ВІДПОВІДАЄМО

(інтерактивний зв’язок)

• АНОНС

Оголошення! Масові заходи читати»

ОЦІНКА ЗАХОДУ

РЕЄСТР КУРСІВ

Пошук документів:

Державна служба якості освіти
Інститут П(ПТ)О НАПН України
Інститут модернізації змісту освіти
Освітній портал Дніпропетровщини
Міністерство освіти і науки України
Національна агентство кваліфікацій
Дніпровська академія неперервної освіти
Білоцерківський інститут неперервної ПО
УМО НАПН України