Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

БУХГАЛТЕРІЯ

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Хуліна Джемма Михайлівна
Тел. 0562-31-25-86

Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від всіх підрозділів та працівників забезпечення порядку оформлення та надання до обліку первинних документів.

Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, додержання законності списання дебіторської заборгованості, недостач та інших витрат, приймає участь в проведенні інвентаризації матеріальних цінностей.


МЕТОДИСТ
Вакансія
Тел. 0562-31-85-26

Здійснює організацію та проведення навчання працівників ЗП(ПТ)О з питань фінансово-господарської діяльності ЗП(ПТ)О та установ ПТО.

Здійснює збереження наявної архівної документації НМЦ ПТО та формує рекомендації ведення архівного господарства ЗП(ПТ)О області.

Систематизує та каталогізує наявність архівної документації у ЗП(ПТ)О.

Проводить моніторинг господарчої та фінансової діяльності, надає допомогу ЗП(ПТ)О у формуванні прогнозних показників фінансової діяльності закладів ПТО області.

Забезпечує організаційну роботу секретаря навчально-методичної ради НМЦ ПТО.


ЕКОНОМІСТ
Бібіна Ольга Леонідівна
Тел. 0562-31-25-82

Здійснює операції, пов'язані з оформленням документів з виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, відшкодувань за авансовими звітами та іншими видатками загального і спеціального фонду бюджету.

Оформлює реєстри юридичних та фінансових зобов'язань, платіжні доручення, заявки на перерахування коштів, платіжні відомості, договори та рахунки з надання платних консультаційних послуг.

Готує данні та форми документів для розрахункових операцій.

Надає до органів Державного казначейства та банківських установ інформацію як в паперовому, так і в електронному вигляді для здійснення фінансової діяльності.


ТЕХНІК-ПРОГРАМІСТ
Фора Ірина Петрівна
Тел. 0562-31-25-86

Виконує технічні функції у структурі інформаційно-аналітичного центру створеного при НМЦ ПТО, забезпечує реалізацію поставлених перед центром завдань.

Веде облік необоротних активів, інших необоротних активів, запасів, веде оборотну відомість по відповідним розрахункам. Складає меморіальні ордери по обліку матеріалів.

Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів закладу, у перевірках стану бухгалтерського обліку.