Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

Тренінг з оцінювання професійних кваліфікацій: крок до створення кваліфікаційного центру

З 12 по 20 червня на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу (МЦППВ) відбувся тренінг "Методи та інструменти оцінювання професійних кваліфікацій".

Цей тренінг, організований Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, мав на меті допомогти педагогам МЦППВ:

  • Підвищити ефективність оцінювання якості професійної підготовки.
  • Розкрити та підтримати потенціал здобувачів освіти.
  • Ознайомитися з сучасними європейськими практиками оцінювання, зокрема з методиками розроблення завдань на основі компетентностей та розвитку професійних навичок відповідно до вимог сучасного ринку праці.

Протягом тренінгу педагоги:

  • Вивчили теоретичні засади та практичні аспекти використання таксономій Блума та Сімпсона в розробці тестів різних типів та рівнів складності.
  • Ознайомилися зі складанням матриці причин і наслідку та розробкою завдань до них.
  • Навчилися розробляти різні типи тестових завдань з теоретичної та практичної підготовки.

За результатами навчання 31 учасник отримав сертифікати ПК на 30 год.

Тренінговий курс став важливим кроком не лише у підвищенні кваліфікації педагогів МЦППВ та покращенні якості професійної підготовки здобувачів освіти, але й значним етапом на шляху до створення кваліфікаційного центру.

 

Тетяна Мавдрик

Зображення