Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

КЕРІВНИЦТВО

Director Image
В.О. ДИРЕКТОРА

Гришаєва Олена Вікторівна
Тел. 0562-31-25-82

Здійснює загальне керівництво обласною методичною службою профтехосвіти, створює умови для її ефективної діяльності , у межах своїх повноважень реалізовує державну політику у сфері ПТО, відповідає за безпечні умови праці працівників установи.

Координує роботу НМЦ ПТО щодо перспективного планування на рік та здійснює узагальнення цього напрямку роботи.

Організовує та проводить моніторингові дослідження роботи ЗП(ПТ)О області з головних напрямків діяльності , готує відповідні аналітичні матеріали та рекомендації.

Координує роботу щодо запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес ЗП(ПТ)О, відповідає за узагальнення кращого досвіду з цього напрямку діяльності.

Координує виставкову роботу профтехосвіти області та пропаганду робітничих професій.

Забезпечує методичний супровід та координацію дослідницько-експериментальної роботи в ЗП(ПТ)О області.

Координує співпрацю методичного центру та ЗП(ПТ)О з іншими організаціями, науковими установами.

Забезпечує організаційні заходи з проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад, оглядів серед учнів (слухачів) та педпрацівників.

Забезпечує методичний супровід викладання предметів захисту Вітчизни та охорони праці


Deputy Director Image
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

Василиненко Віктор Михайлович,
Заслужений працівник освіти України
Тел.: 0562-36-11-82
0562-31-25-82

Координує співпрацю методичного центру та ЗП(ПТ)О з іншими організаціями, науковими установами


СЕКРЕТАР-ДРУКАРКА

Виконує технічні функції, що охоплюють забезпечення і обслуговування роботи директора

Веде діловодство (оформляє довідково-інформаційну, розпорядчу документацію). Приймає кореспонденцію, що надходить на ім’я директора, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого в НМЦ ПТО порядку і передає після її розгляду директором конкретним виконавцям для виконання

Здійснює контроль за строками виконання контрольних документів працівниками НМЦ ПТО

Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури . Забезпечує їх зберігання і у встановлені строки здає до архіву