Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР НМЦ ПТО

КЕРІВНИК ІАЦ
В.О. ДИРЕКТОРА
Гришаєва Олена Вікторівна
Тел. 0562-31-25-82

Здійснює координацію роботи інформаційно-аналітичного центру створеного при НМЦ ПТО, узагальнює результати його роботи з періодичністю, визначеною Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки облдержадміністрації, НМЦ ПТО.

Встановлює відносини з усіма підрозділами, організаціями, ЗП(ПТ)О, які забезпечують вхідну інформацію та є користувачами вихідної інформації.

Забезпечує накопичення (зберігання) звітів, інформацій, рекомендацій, інших інформаційно-аналітичних матеріалів ІАЦ та НМЦ ПТО в цілому.

Здійснює організаційно-методичний супровід навчання педагогів та учнів ЗП(ПТ)О області в Академії CISCO, яка створена при інформаційно-аналітичному центрі НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.


МЕТОДИСТ
Головата Люссі Іванівна
Тел. 0562-31-25-82

Здійснює згідно з планом роботи НМЦ ПТО моніторингові дослідження діяльності ЗП(ПТ)О за визначеним алгоритмом.

Готує інформаційно-аналітичні матеріали (довідки) стосовно розміщення на Інтернет-ресурсах інформації про діяльність ПТО області.

Надає методичні рекомендації педагогічним працівникам з питань підтримки сайтів ЗП(ПТ)О, проведення заходів в режимі on-line тощо.

Готує питаня (презентаційні матеріали) моніторингових досліджень роботи ЗП(ПТ)О до обласних заходів (конференцій, колегій, семінарів, нарад тощо).


МЕТОДИСТ
Шпилько Юлія Сергіївна
Тел. 0562-31-25-82

Здійснює організаційно-методичне забезпечення планування методичної роботи та роботи НМЦ ПТО.

Здійснює організаційну роботу з діловодства, планування роботи ЗП(ПТ)О.

Здійснює організаційну роботу методичного кабінету НМЦ ПТО, бібліотеки НМЦ ПТО, організація передплати в ЗП(ПТ)О та НМЦ ПТО на періодичні видання.

Здійснює підготовку довідників та довідкового матеріалу про ЗП(ПТ)О області всіх рівнів атестації та підпорядкування.


МЕТОДИСТ
Гурська Олена Володимирівна
Тел. 0562-32-08-97

Надає методичну допомогу керівникам ЗП(ПТ)О, їх заступникам з проблемних питань управлінської, господарчої та економічної діяльності.

Забезпечує методичний супровід виробничої діяльності ЗП(ПТ)О області.

Проводить організаційно-лекційну роботу щодо запровадження в управлінській діяльності законодавчої, нормативної, розпорядчої бази в сфері ПТО.


МЕТОДИСТ
Олійник Кирил Миколайович
Тел. 0562-32-08-97

Забезпечує технічні можливості функціонування комп’ютерної мережі в НМЦ ПТО