Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

МЕТОДИСТ
Безценна Тетяна Михайлівна
Тел. 0562-32-08-97

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні професій промисловості.

Координує роботу навчальних центрів при установах виконання покарань.

Координує роботу ЗП(ПТ)О зі службою зайнятості.

Здійснює контроль за організаційно-методичною роботою зі створення та координації діяльності навчально-практичних центрів нових технологій при ЗП(ПТ)О області.

Надає методичну допомогу з питань атестації, ліцензування робітничих професій в ЗП(ПТ)О


МЕТОДИСТ
Вакансія
Тел. 0562-32-08-97

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні професій, пов’язаних з інформаційними технологіями.

Здійснює організаційно-методичне забезпечення професій автотранспортних засобів в усіх ЗП(ПТ)О області.


МЕТОДИСТ
Жерновков Олександр Миколайович
Тел. 0562-32-08-97

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні безпеки життєдіяльності закладів освіти області.

Здійснює ведення аналітичних, статистичних матеріалів з БЖД та готує звіти із закріплених питань до Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні цивільного захисту, роботи закладів в особливий період.


МЕТОДИСТ
Вакансія

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні професій будівництва.

Координує роботу ЗП(ПТ)О І рівня атестації.

Координує діяльність навчально-практичних центрів будівельних технологій при ЗП(ПТ)О області.

Надає методичну допомогу з питань атестації, ліцензування робітничих професій в ЗП(ПТ)О


МЕТОДИСТ
Олійник Любов Олексіївна
Тел. 0562-32-08-97

Здійснює організаційно-методична роботу з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області.

Координує діяльність із забезпечення ЗП(ПТ)О області підручниками та літературою, контролює вивіз підручників.

Надає допомогу з організаційно-методичного забезпечення бібліотек та інформаційних центрів ЗП(ПТ)О області.

Здійснює організаційні заходи щодо створення та проведення занять Шкіл резерву керівних та педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О, аналізує їх роботу

Планує заходи з організації стажування керівних кадрів ЗП(ПТ)О.


МЕТОДИСТ
Федоренко Сергій Леонідович
Тел. 0562-31-25-82

Здійснює організаційно-методичну роботу із запровадження в навчально-виробничий процес ЗП(ПТ)О області нових законодавчих та нормативно-правових документів.

Здійснює організаційну роботу з встановлення стосунків (зв’язків) професійно-технічної освіти області з професійними організаціями (об’єднаннями) роботодавців.

Надає методичну допомогу керівникам професійно-технічних навчальних закладів області у налагодженні стосунків з замовниками кадрів, громадськими організаціями, соціальними партнерами.


МЕТОДИСТ
Гурська Олена Володимирівна
Тел. 0562-32-08-97

Відповідає за організацію раціоналізаторської роботи, технічної творчості серед працівників та учнів (слухачів) ЗП(ПТ)О.

Забезпечує організаційну роботу з атестації працівників НМЦ ПТО


МЕТОДИСТ
Дарминова Інна Іванівна
Тел. 0562-32-08-97

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні професій сфери послуг, торгівлі, харчування.

Надає методичну допомогу з питань атестації, ліцензування робітничих професій в ЗП(ПТ)О


МЕТОДИСТ
Ващенко Алла Павлівна
Тел. 0562-32-08-97

Забезпечує організаційно-методичний супровід виставкової роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти області та пропаганду робітничих професій.

Забезпечує методичний супровід та координацію дослідницько-експериментальної роботи в ЗП(ПТ)О області.


МЕТОДИСТ
Степанов Ігор Вадимович
Тел. 0562-32-08-97

Надає допомогу в організаційно-методичному забезпеченні навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах сільськогосподарського профілю.

Надає методичну допомогу з питань атестації, ліцензування робітничих професій в ЗП(ПТ)О.