Пріоритетні напрямки роботи секції професій будівельної галузі у новому навчальному році

З метою забезпечення ефективної організації освітнього процесу з якісної підготовки майбутніх будівельників робота методичної секції професій будівельної галузі ЗП(ПТ)О у 2023-2024 навчальному році буде спрямована на більш ширше розкриття наступних питань:
- сучасна організація змішано-дистанційної форми  навчання на основі компетентнісного підходу. Заплановано обговорення використання різних підходів діджиталізації навчання та обмін досвідом з впровадження елементів STEM-освіти;
- вивчення та імплементація інновацій будівництва в зміст професійної підготовки;
- розвиток та вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників З(ПТ)О будівельної галузі. Педагоги будуть мати можливість «прокачати» свої рrofessional and digital skills прийнявши активну участь в онлайн майстер-класі зі створення дидактичного освітнього контенту;
- участь у тижні будівельних професій.