Методичною службою Дніпропетровської області підведено підсумки 2022/2023 навчального року

Інформаційно-аналітичним центром НМЦ ПТО у Дніпропетровській області проаналізовано результати роботи ЗП(ПТ)О у 2022/2023 навчальному році з основних напрямків діяльності у відповідності до пріоритетів, які були сформовані на початку навчального року за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та вимогами нових державних і галузевих документів.

Продемонстровано результати:

- Якості освіти (за підсумками державній кваліфікаційній атестації (ДКА), результатів участі в олімпіадах тощо).

- Можливостей П(ПТ)О у виставковій та профорієнтаційній роботі.

- Нових підходів в змісті та функціях ЗП(ПТ)О (запровадження дуальної форми здобуття професійної освіти, організації дистанційного навчання, участі ЗП(ПТ)О у грантових програмах).

- Впровадження нових технологій в освітній процес (робота навчально-практичних центрів, соціальне партнерство).

- Наукові експерименти (дослідно-експериментальна робота).

- Робота з творчо обдарованою молоддю, учнівське самоврядування.

За результатами видано:

- підсумковий збірник «Професійна (професійно-технічна) освіта Дніпропетровщини у 2022/2023 н.р.: результати, нові підходи та напрацювання щодо удосконалення освітнього процесу»

https://docs.google.com/document/d/1e1bPB95RR5nAAy9buvfGvv_Iqio9qVTU/edit?usp=drive_link&ouid=111068868707911198677&rtpof=true&sd=true

- інформаційно-статистичний бюлетень «П(ПТ)О Дніпропетровщини: базові індикатори» https://docs.google.com/document/d/1ChGy_iw_MOdRhQcUPvce2dkiKOX8JKvj/edit?usp=sharing&ouid=111068868707911198677&rtpof=true&sd=true .

Матеріали збірника можуть бути використані керівниками навчальних закладів при аналізі роботи педколективів на підсумкових педрадах, при плануванні роботи на новий навчальний рік.

В основу планування методичної служби покладено принципи децентралізації управління процесом формування робітничого потенціалу, наближення освітнього процесу до технологічних процесів на виробництві, адресну допомогу педагогам, адресне спілкування методистів з педагогічними кадрами за їх запитом з використанням різних можливостей, які б задовольняли користувачів. З візіє методичної служби можна познайомитись за посиланням https://docs.google.com/document/d/1CgpmeOTWVTckKq7-qs0l3OEbTRYQkSQ8/edit?usp=drive_link&ouid=111068868707911198677&rtpof=true&sd=true