ТЕХНОЛОГІЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

У Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти Дніпропетровщини відбувся тренінг «Технологія покращення якості освіти. Практика захоплюючого онлайн-уроку».

Викладачі поглибили знання про технології, які сприяють покращенню якості освіти, методи і прийоми розвитку творчості та креативності у здобувачів освіти ЗП(ПТ)О. У ході тренінгу учасники прослухали міні-лекцію «Освітні технології як засіб підвищення якості освіти», розглянули якість освіти як інтегративну частину галузі, технології педагогічних майстерень та колективної миследіяльності, розвивали компетентності з упровадження творчих методів навчання на уроках мови, літератури та мистецтва.

У практичній частині педагоги обговорили переглянуті відеоуроки з української літератури за творчістю Миколи Вороного, зарубіжної літератури за творчістю Франца Кафки, мистецтва за темою «Архітектура України ХХ століття», розглянули структуру онлайн-уроку. На завершення отримали поради щодо використання на уроках цифрових сервісів Quizizz і Edpuzzle та поради «Як дозувати навчальне навантаження».

Сучасний викладач має свободу викладання, вільний вибір форм, методів і засобів навчання. Працювати по-новому – це значить дбати про якісну освіту, що є стратегічним ресурсом покращення добробуту людей, забезпеченням національних інтересів, зміцненням авторитету й конкурентоспроможності країни. Яким буде новий навчальний рік спланувати зараз неможливо. Але очевидним є те, що освітянам доведеться працювати у надзвичайно складних умовах, стикатися з новими викликами та шукати шляхи для їх подолання.

Віктор Василиненко,
директор НМЦ ПТО
у Дніпропетровській області