Методична служба ПТО Дніпропетровщини пропонує  керівникам ПТНЗ нові підходи в організації діяльності навчальних закладів

 

      Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській

 області провів чергове консультування у режимі  відео-зв'язку керівників навчальних

закладів профтехосвіти. 

       Предметом консультування стало питання обговорення методичних рекомендацій 

«Регламент  роботи  ПТНЗ» , які були  напрацюванні робочою групою із числа  

працівників НМЦ ПТО та ПТНЗ області.

       Законодавчими та нормативними актами у сфері ПТО розробка регламенту навчального закладу не передбачається, але разом з тим навчально-методичний центр профтехосвіти у Дніпропетровській області запропонував педагогічним колективам ПТНЗ області науково-методичні підходи (Методичні рекомендації) щодо планування та організації роботи з метою  оптимізації використання ресурсів, удосконалення навчально-виробничого процесу, покращення якості професійної підготовки  робітничих кадрів.

     Учасникам заходу доведено до відома орієнтовний перелік головних розділів регламенту роботи ПТНЗ:

 I.     Загальні положення;

 II.   Організація  роботи ПТНЗ;

III Кадрове забезпечення ПТНЗ

IV.   Контингент учнів

 V.   Фінансово-господарська діяльність  навчального закладу

VI.   Організація діловодства. Архівне господарство

VII.  Взаємовідносини  з  органами управління, замовниками кадрів,

         установами, організаціями, громадянами.

      Педагогічні колективи ПТНЗ області тепер мають можливість скористатись даним методичними рекомендаціями (Регламент роботи ПТНЗ), які будуть розміщені на сайті НМЦ ПТО у Дніпропетровській області(nmc-pto.dp.ua)  у Розділі Електронна бібліотека передового педагогічного розділу, підрозділ Управлінська та  фінансово-господарська діяльність.

 

 

                                                                               М.М.Корнієнко,   

заступник  директора НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області