Професійно-технічні навчальні заклади Дніпропетровщини активно готуються до державної підсумкової атестації

 

Одним із найважливіших завдань реформування змісту мовної освіти є вироблення на основі державних стандартів системи та обсягу знань про мову і мовлення, умінь, навичок, досвіду творчої діяльності, переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей. Ці проблеми обговорювали викладачі-філологи на семінарі-практикумі, який відбувся на базі Дніпродзержинського вищого професійного училища під керівництвом НМЦ ПТО.

Головним акцентом була підготовка до державної підсумкової атестації як форми контролю за мовленнєвими вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами української мови. Учасники отримали методичні і практичні рекомендації з цього питання, взяли активну участь в уроці-практикумі «Коректор» з професійним спрямуванням щодо удосконалення вмінь і навичок правильного використання в писемному мовленні відомих орфограм і пунктограм, обговорили і високо оцінили презентований електронний посібник «Практикум з української мови для учнів ІІ курсу».

 

 

Л.І. Подчезерцева, методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
у Дніпропетровській області